FAQ

Polska wersja:

  1. Gdzie pobrać grę?
   Wszystko można znaleźć w zakładce downloads lub po kliknięciu TUTAJ.
  2. Kiedy premiera?
   Premiera gry będzie miała miejsce w momencie, kiedy skończymy grę na tyle, że uznamy ją za wartą publikacji. Jednakże pierwsze wydanie już opublikowane i można je znaleźć w downloads.
  3. Czy mogę zagrać w SCM na telefonie/PlayStation/Xbox?
   Nie, gra będzie dostępna tylko dla PC/Windows.
  4. Czy będzie tryb online?
   Nie, SCM to gra w starym, dobrym stylu offline.
  5. Czy będą prawdziwe nazwiska i kluby?
   Nie, nie mamy do tego licencji.
  6. Czy będę mógł samemu sobie zrobić prawdziwe dane osób, klubów, rozgrywek?
   Jak najbardziej. Istnieje już oficjalny poradnik do modyfikacji zawartości gry, w którym krok po kroku opisujemy, jak możemy zmienić imiona, nazwiska osób, nazwy klubów, turniejów czy logotypy i zdjęcia. Poradnik dostępny jest TUTAJ.
  7. Czy będzie multliplayer, symulacja biegu 3D?
   To tematy dla profesjonalnych firm produkujących gry, nieosiągalne dla dwóch osób piszących grę po godzinach, w wolnym czasie. My ograniczyliśmy się do symulacji biegu 2D.
  8. Czy będzie support dla starszych wersji Windows?
   Nie, gra jest wspierana tylko na systemach Windows 10 i nowszych.

English Version:

  1. Where can I download the game?
   Downloads” section. Click on button.
  2. When it will be released?
   The release of the game will take place when we finish the game enough to consider it worth publishing. However, the first edition is already published and can be found in „downloads” section.
  3. Can I play SCM on phone/PlayStation/Xbox?
   No, it’s PC/Windows game.
  4. Will there be an on-line mode?
   No, it’s old-fashioned offline game.
  5. Will you use real names of riders and clubs?
   No, we don’t have a licence, but editor will be available.
  6. Will there be multiplayer, 3D heat simulation?
   No. It’s a job for professional game studio. These tasks are just impossible to compleate by two people creating game in their spare time. We will only have a 2D race.
  7. Will there be a support for older Windows versions?
   No, game is supported only for Windows 10 and newer.